ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Na czym polega immunoterapia swoista – odczulanie?

Na czym polega immunoterapia swoista – odczulanie?

Immunoterapia swoista jest jedną z podstawowych metod terapeutycznych we współczesnej alergologii. Może być stosowana jedynie u osób, u których potwierdzono istnienie alergii za pomocą badań diagnostycznych, które zostały zweryfikowane przez lekarza.

odczulanie w Centrum Medycznym

Polega na podawaniu podskórnym  specjalnych, standaryzowanych szczepionek alergenowych, zwykle co 1-2 tygodnie, a następnie dawek podtrzymujących co 4-8 tygodni. Istnieją różne schematy leczenia – przedsezonowy lub całoroczny. Okres ich trwania jest zwykle kilkuletni, co wymaga dobrej współpracy pacjenta z lekarzem. Rodzaj schematu leczenia i szczepionkę indywidualnie dobiera lekarz.

Odczulanie najlepiej zastosować we wczesnym okresie chorób alergicznych, takich jak alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astma oskrzelowa szczególnie indukowanymi  pyłkami traw, drzew i chwastów.

Immunoterapia swoista jest  skuteczną metodą leczenia nie tylko zmniejszania nasilenie objawów choroby alergicznej ale również częstość przyjmowania leków. Poprawia jakość życia pacjentów, zmniejsza ryzyko rozwoju zaawansowanych postaci chorób alergicznych.